Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Димитър Тодоров Владев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Природна география)

  Кандидат: доц. д-р Димитър Тодоров Владев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 04/05/2018