Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д.-р Христо Атанасов Христов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност)

  Кандидат: доц. д.-р Христо Атанасов Христов – резюметаEN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/09/2019