Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д.н. Наталия Христова Павлова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика)

  Кандидат: доц. д.н. Наталия Христова Павлова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 23/05/2018