Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ)

  Кандидат: доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев – резюмета | EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 07/11/2019