Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • онкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Стоян Витлянов Стоянов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология)

  Кандидатдоц. д-р Стоян Витлянов Стоянов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/04/2013