Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Александров Арнаудов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Ентомология и фитопатология)
  Кандидат: доц. д-р Веселин Александров Арнаудов

  Рецензии:

  Становища:

  Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 14.06.2018 г.  от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.
  Публикувано на 30/05/2018