Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Ирина Борисова Стоянова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление в предучилищното образование)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 31/10/2022