Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Камен Мариус Теофилов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 08/08/2022