Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Галя Вълчева Йорданова

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнска философия)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

   

   

  Публикувано на 23/06/2023