Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Севджан Фикри Сабриева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (География на туризма, регионална икономика и развитие).

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 02/11/2023