Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”- гл. ас. д-р Димитър Василев Димитров

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство)

   

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

   

  Публикувано на 02/10/2023