Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Севгинар Феимова Ибрямова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология-Екология на микроорганизмите и биотехнологии).

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 22/12/2023