Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Менент Османова Шукриева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 28/10/2022