Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

   Кандидат:

  Рецензии:

   Становища:

  Публикувано на 17/11/2022