Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език).

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 27/10/2022