Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Виктория Димитрова Ковчазова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Основи на театрално-игровите дейности)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/10/2022