Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – доц. д-р Божена Левон Такворян – Солакян

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Психосоциална интелигентност)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „ Психосоциално менажиране в аспекта на емоционална, творческа и музикална интелигентност“, ще се проведе на 18.10.2022 г. от 10.00 ч. в зала 209 на Корпус 2 и с възможност за онлайн включване на следния линк: meet.google.com/snc-cgjz-ejf

  Публикувано на 03/10/2022