Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Мехмед Ибрахим Коджа

  Конкурс за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, Професионално направление 4.5 Математика (Математически анализ), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на докторска дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на тема „Избухване на решенията на нелинейни уравнения” ще се проведе на 26.04.2024 г. от 14:00 часа в зала 516, Корпус 3 на ШУ.

   

  Публикувано на 11/04/2024