Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” – доц. д-р Васил Станков Грозданов

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките”, Професионално направление 4.5 Математика (научна специалност Математически анализ), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на докторска дисертация за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на тема „Количествени характеристики за неравномерността на разпределението на редици и мрежи“ ще се проведе на 16.02.2024 г. от 14.00 часа в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 01/02/2024