Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност Управление на образованието (Квалификация на педагогическите специалисти)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оптимизиране на квалификационните дейности на педагогическите специалисти“ ще се проведе на 6.10.2023 г. от 10:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Публикувано на 21/09/2023