Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Ивайло Лозанов Горчев

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Aнализ на българския и на британския медиен дискурс за  катастрофични събития (съпоставително изследване)“   ще се проведе на 05.03.2024 г. от 12.00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

   

   

  Публикувано на 19/02/2024