Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Златка Пламенова Антова

  Процедура за придобиване  на образователна и научна степен доктор” в докторска програма История на България (Съвременна българска история), професионално направление 2.2. История и археология, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационен труд на  тема „Атеистичното възпитание в българското училище 1957-1989 г.

  ще се проведе на 13.03. 2024 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ

   

   

   

   

   

   

  Публикувано на 27/02/2024