Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Даниел Павлов Пантов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Праистория и античност) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Погребални практики в българската част на Странджа планина през бронзовата и желязната епоха“ ще се проведе на 15.02.2024 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

   

   

  Публикувано на 31/01/2024