Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Иван Димитров Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Картография (вкл. Тематично географско картографиране)“ в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, област на висше образование 5. Технически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Създаване на интегриран картографски модел – актуални тенденции за нуждите на съвременното геодезическо и картографско производство“ ще се проведе на 10 юни 2024 г. от 14:00 ч. в зала D7 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

   

  Публикувано на 23/05/2024