Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мариян Илиев Рахнев

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки.

  Кандидат: Мариян Илиев Рахнев – автореферат /EN

   

  Рецензии:

  доц. д-р Стефан Маринов Казаков / EN

  доц. д-р Стамен Илиев Антонов / EN

   

  Становища:

  проф. д-р Красимир Гочев Калев / EN

  доц. д-р Цоню Григоров Цонев / EN

  доц. д-р Антон Янков Антонов / EN

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Мрежоцентричен подход при моделиране и оптимизиране на съвременни транспортни технологии в логистиката“ ще се проведе на 06.07.2023 г. от 10:00 ч. в зала С6  на ШУ.

  Публикувано на 21/06/2023