Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлана Радославова Крумова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Социализация чрез сценични изкуства“ ще се проведе на 08.09.2023 г. от 11:00 ч. в 211 зала, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

   

  Публикувано на 24/08/2023