Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“- Здравка Любомирова Вичева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на тема  „Интерактивни ресурси в обучението по математика на 5 – 7-годишните деца” ще се проведе на 12.03.2024 г. от 12:00 ч. в зала 208 Корпус 2 на ШУ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Публикувано на 26/02/2024