Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието (Административно и финансово управление в образователната система)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публикувано на 31/10/2022