Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Ергиджан Осман Алиндер – Исмаилова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика

  (Език, комуникация и междукултурна компетентност)

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 25/10/2022