Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Кирил Филипов Янчев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 24/10/2022