Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Ивайло Иванов Буров

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда)

  Кандидат: доц. д-р инж. Ивайло Иванов Буров / EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 28/02/2023