Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Калина Иванова Алексиева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)

  Кандидат: доц. д-р Калина Иванова Алексиева  / EN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/01/2023