Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Красимир Митков Кордов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

  Kандидат:

  Pецензии:

  Становища:

  доц. д-р Христо Иванов Параскевов |EN

  Публикувано на 21/03/2024