Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Тюркски езици – Историческа лингвистика на турския език)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 27/10/2022