Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Николай Митев Андриянов

   

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  (Музикален анализ)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Заключителното заседание на журито ще се проведе на 25.09.2023 г. от 10.30 ч. в зала 209, Корпус 2 на ШУ.

   

   

   

   

  Публикувано на 08/09/2023