Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Методика на обучението по литература)

  Кандидат:

   

  Рецензии:

   

  Становища:

  Публикувано на 17/11/2023