Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Павлина Калчева Йорданова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика).

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 17/11/2022