Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Петър Красенов Боянов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи).

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 25/10/2022