Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието

  (Комуникативно-компетентностен подход, мениджмънт на качеството на образователната дейност)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 23/05/2022