Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Пенчев Петков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална география, културен туризъм и регионално развитие)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/09/2022