Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселина Радева Иванова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност  „професор“ в  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социално-демографско и екологично образование)

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/10/2022