Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в 1.– 4. клас)

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публикувано на 25/10/2022