Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Янна Павлова Рускова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по музика)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 30/03/2022