Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева

    Тема: Интеркултурност и ‘образование’

    Дата: 02.09.2020 г., 10.00 ч.

    Зала: 219, Корпус 1

    Публикувано на 30/08/2020