Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на проф. д-р Христо Атанасов Христов

    Тема: Роля и място на военното контраразузнаване (ВКР) в разузнавателната общност на Република България

    Дата: 11.09.2020 г., 13.00 ч.

    Зала: С – 5 на ШУ

    Публикувано на 04/09/2020