Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Айля Реджеб Илиязова

  Тема: Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел

  Дата: 16 септември 2022 г., 10,40 ч.

  Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 05/09/2022