Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Здравко Юриев Кузманов

  Тема: Концептуални подходи в сигурността

  Дата: 20 май 2022 г., 14.00 ч.

  Зала: D 4, Корпус D на ШУ

  Публикувано на 11/05/2022