Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Даниела Георгиева Кирова

    Тема: Медийни диалози. Нямо кино – немскоезична литература от началото на XX век

    Дата: 20 май 2021 г., 11,30 ч.

    Място: „Епископ-Константинови четения”, линк: https://meet.google.com/yiw-pumq-xwi

    Публикувано на 05/05/2021