Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на доц. д-р Даниела Кирова

    Тема: Медийни диалози. Нямо кино – немскоезична литература от началото на XX век

    Дата: 20 май 2021 г.

    Място: „Епископ-Константинови четения”

    Публикувано на 05/05/2021