Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публична лекция на доц. д-р Деяна Пенева

  Тема: Изразяване на благодарност в английския език (прагмалингвистично изследване на базата на корпус, представен от българи)

  Дата: 16 септември 2022 г., 10.00 ч.

  Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 02/09/2022