Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Грета Живкова Стоянова

    Тема: Прототипи в пространните жития на Солунските братя Кирил и Методий

    Дата: 20 май 2021 г., 10,00 ч.

    Зала: „Епископ-Константинови четения”, линк:  https://meet.google.com/yiw-pumq-xwi

    Публикувано на 14/05/2021